Pronksi 7/9, Tallinn, 10124, Eesti, Telefonid: 6 777 367, 55 26 057
est
rusfin
Te asute:
Na lauriilsulfaat. SLS ja SLES kasutamine kosmetoloogiasTagasi
Na lauriilsulfaat. SLS ja SLES kasutamine kosmetoloogias
29.07.2014 11:40
Küsimus kliendilt:
MIRRA kasutab sampoonides Disodium Laureth Sulfosuccinate, kas see on ohtlik organismile?

Vastus MIRRA arendusosakonna juhatajalt:

Disodium Laureth Sulfosuccinate on pehme pindaktiivne aine (PAA). Kosmetoloogias on kasutusel "lauril" ja "lauret" ( teine on palju pehmema mõjuga). Ilma PAA ei ole võimalik naha- ja juustepinda puhtaks pesta. Küsimus on ainult pehmema mõjuga aine kasutamises.
  1.Disodium Laureth Sulfosuccinate on maksimaalselt ohutu PAA. See on väga pehme toimega ja ei suuda esile kutsuda peanaha ärritust. Disodium Laureth Sulfosuccinate puhastab hästi peanahka ja juuksed, kahjustamatta nende kaitsekihti. Eeltoodud komponent on sertifitseeritud Euroopas kasutamiseks lastetoodangus. See aine on üks viimaseid väljatöötamisi teel täiesti ohutu PAA le. 
 2.Antud toode on universaalkomponent kosmetoloogias. Ta on eriti pehme surfaktant naha ja limaskesta suhtes võrreldes teiste PAAtega hea mõjuga ja vahutekitamisega.  

Vastused küsimustele.
  1. Mis asjad on nüpagiin ja nüpasool?
Nüpagiin = metüülparabeen.
Nüpasool = propüülparabeen.
  1. Internetis on teateid, et titaani ühendid avaldab mõju inimese geenidele.
Meie firma kasutab spetsiaalset saksa kompanii MERK titaan dioksiidi. Osakesed on kaetud erilise kestaga, mis suurendab SPF faktorit ja vähen-dab osakeste kontakti nahaga. Et antud aine avaldaks mingit kahjustavat toimet, selleks peaks ta sattuma vereringesse, kuid seni ei ole aine sattumi-ne vereringesse mingit kinnitust leidnud.
  1. Laurel- / lauretsulfaatide ohtlikkus inimesele.
Müüdid ja teaduslikud faktid. Internetis levivate kuulduste kummutamine Na laurilsulfaadi ja Na lauretsulfaadi kohta. CTFA, CIR ja American Can-cer Society (Ameerika Vähi Ühingu) ametlikud avaldused.
Märkus : Lühendite tähendusi vaata kirjutise lõpus.
 
Debunking Internet Rumors (Interneti kuulduste ümberlükkamine)
CTFA Response Statement (CTFA vastuavaldus) : Bogus Internet Report on Sodium Lauryl Sulfate (SLS) (Võltsitud Internetilehekülg Na lauril-sulfaadi (SLS) kohta).
CTFA Response Statement (CTFA vastuavaldus) : Internet-Spread Rumors About Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and Sodium Laureth Sulfate (SLES) Are False and Unsubstantiated (Internetis levivad kuuldused SLS ja SLES kohta on võltsitud ja ebapiisava tõendusmaterjaliga)
CIR Alert for Sodium Laureth Sulfate (CIR hoiatus SLES kohta).
American Cancer Society Response (Ameerika Vähi Ühingu vastus)
Urban Legend Response (Linnalegendi vastus).
Bioloogiliste teaduste doktor, Natalja Viktorovna KRUŠINA : Toon siin ära selle olulise materjali spetsiaalselt teie jaoks. Kursiiviga on toodud ära minupoolsed märkused ja täpsustused, või siis otsene viide allikale.   
CTFA avaldus : Võltsitud internetiteade naatrium laurilsulfaadi (SLS – Sodium Lauryl Sulfate) kohta.
Oktober13, 2000 RSPT 00-32
Internetis ilmus võltsitud teade, justkui oleks JACT-is (the Journal of the American College of Toxicology) ilmunud materjal lugejat täielikult  se-gadusse viiv ja ebatäpne. JACT-is avaldatud originaalset informatsiooni muudeti teadlikult, et luua ebatäpne dokument. Vigane teade avaldati www.wwns.com/sanders/gh/lauryl.htm (ei ole  enam juurdepääsetav).
Algupärane teade SLS (Na laurilsulfaadi) kohta leidub trükivormis JACT 2. väljaandes, Nr. 7, 1983. Ameerika Toksikoloogilise Kolledži veebisait, väljaandja JACT : www.actox.org. Saidil EI OLE nimetatud artikli täie-likku versiooni.
Siin on teile näide sellest, kuidas Internetis leiduvat informatsiooni tuleb enne kasutamist kontrollida.
 
CTFA avaldus : Internetiteadetega levitatavad kuuldused naatrium laurilsulfaadi (SLS) ja naatrium lauretsulfaadi (SLES) kohta on valed ja alusetud.
July 12, 2000
Meie tähelepanu pälvisid Internetis levitatavad valelikud andmed, mis kinnitasid eeskätt nahalt mahapestavates kosmeetilistes toodetes ühe koostisainena kasutatavate Na laurilsulfaadi (SLS) ja Na lauretsulfaadi (SLES) ohtlikkust. Need levitatavad kuuldused on alusetud, mis on iseloo-mulik Internetikuuldustele, mis on kuulsad oma ebakorrektse ja tõde vää-nava informatsiooniga.  
Ei ole mitte mingeid tõendeid SLS ja SLES kahjulikkusest, kui neid kasutada kosmeetikas sellisel moel, nagu seda praegu tehakse. Mõlemat koostisosa uuriti 1983.a. CIR Ekspertkomisjoni poolt, mis tegi kindlaks nende kahjutuse. Täiliku aruande mõlema koostisosa kohta võib leida CIR-is.
Kanada Valitsuse üks osa -  Kanada  Tervishoiukaitse Haru - häbimärgistas Internetis ilmunud kirjutised SLS kohta kui pettuse. Valitsuse veebisaidil http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/cosmetics/sls.htm on lugeda avaldus : „Health Canada peab SLS kasutamist kosmeetikas ohutuks, seepärast võite te rahutust tundmata jätkata SLS-i sisaldava kosmeetika tarbimist“.
Kosmeetiliste Toodete Koostisosade Ülevaate (CIR – Cosmetic Ingredient Review) asutas 1976.a. Kosmeetiliste, Tualetttarvete ja Lõhnaainete Ühen-dus - CTFA  (Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association). CIR loodi kosmeetikas kasutatavate koostisosade ohutuse hindamiseks, ja seda sundimatul ning ekspertlikul moel. Nende järeldused on aluseks avalikult publitseeritavatele kosmeetiliste toodete koostisosade ohutuse ekspertii-siotsusele. CIR-i tuumikuks on maailmakuulsatest teadlastest ja arstidest koosnev  Sõltumatute Ekspertide Grupp. Komisjoni liikmed peavad olema vabad suvalistest huvide konfliktidest, nad ei tohi kuritarvitada oma ame-tiseisundit ning peavad vastama Toiduainete ja Ravimite Kvaliteedi Sani-taarse Järelevalve Valitsus (FDA) poolt ekspertidele seatud tingimustele.
Täiendavalt 7-le hääleõiguslikule Ekspertkomisjoni liikmele kontakteeru-vad nendega hääleõiguslike liikmetena sellised organisatsioonid, kui FDA, Ameerika Tarbijate Föderatsiooni (Consumer Federation of America) ja CTFA. Kuigi CIR oli loodud CTFA poolt, ei sõltu koostisosade monitoo-ring CTFA-st ja kosmeetikatööstusest.
CIR aadress : 1101 17th Street NW, Suite 310, Washington , DC 20036, www.cir-safety. org.
 
Ameerika Vähi Ühingu vastus (From : www.cancer.org)
Müüdi paljastamine
ACS (American Cancer Society) News Today (Debunking the Myth, Article date : 1998/09/23).
Radikaalsed (uuenduslikud) elektroonilised teated lendasid läbi küberruu-mi, andes teada paljude ilu- ja tervistavate vahendite igapäevase koostisosa Na laurisulfaadi (SLS) vähi teket soodustavast omadustest. See ei ole uuri-jate arvates tõsi.  
Edasi tuuakse väljavõtted paljudest elektroonilistest teadetest ja faktidest, mis paljastavad selle müüdi.
Teade Internetis : „Na laurilsulfaati või SLS leidub harilikult enamikes šampoonides ja hambapastades“.
Fakt : SLS-i leidub paljudes šampoonides, vannivahendites (hügieenilise hoolduse vahendites) ja leiab vastavalt Kliinilise Periontology Ajakirjas mais 1997.a. publitseeritud uurimustele  kasutamist ka hambapastades ning suuloputusvahendites kui emulgeeriv ja puhastav koostisosa.
Teade Internetis : „On tõestatud, et Na lauretsulfaat (SLES) põhjustab lõpptulemusena vähki“.
Fakt : Nimetatud keemiline aine ja ka tema analoogid on tuntud kui är-ritajad, kuid MITTE kui kantserogeensed ained“.
Teade Internetis : „Kontrollige oma šampooni koostist ja kui te näete, et koostisosade hulgas on sellise nimetusega aine, kui Na lauretsulfaat või lihtsalt SLS…“
Fakt : Na lauretsulfaadi õige lühend on „SLES“. Teise koostiosa, Na laurilsulfaadi, nimetus lühendatakse kui SLS. Nendel kahel ainel on sar-nane üldvalem, kuid nad erinevad oma keemiliste omaduste poolest.
Teade Internetis : „Fakt : SLS-i kasutatakse garaažide põrandate pesemi-seks“.
Fakt : SLS on võimas surfaktant (pindaktiivne aine) ja detergent (pesev vahend). See ongi aluseks tema tööstuslikul kasutamisel pesemisva-hendina, mis avaldades emulgeerivat toimet eemaldab rasva ja mustuse.
Teade Internetis : „Ma helistasin kompaniisse ja ütlesin neile, et nende toode sisaldab vähki provotseerivat ainet. Nad vastasid mulle, et teavad seda, kuid mitte midagi teha ei saa. Nad vajavad seda ainet vahumoodus-tajana“.
Fakt : Mitte ükski tootja ei oleks nii vabalt tunnistanud, et kasutab teadli-kult kantserogeenset ainet oma toodetes, „sest me vajame seda ainet vahu-moodustajana“.
Teade Internetis : „Uuringud näitasid, et 80-ndatel aastatel oli vähki hai- gestumise võimalus 1 : 8000, 90-ndatel haigestub vähki iga kolmas.
Fakt : American Cancer Society (ACS, 1998) andmetel suureneb vähki haigestumise risk eaga ja enamikul juhtudest haigestuvad inimesed  vähki kesk- ning vanemas eas. Inimese vananedes suureneb nii vähki haigestu-mise risk kui ka tõenäosus, et ta sellesse haigestub ja ka sureb. Käesoleval ajal on vähki haigestumise risk USA meestel üks kahele ja naistel üks kolmele. 80-nendate aastate alguses oli vähki haigestumise tõenäosus nii meestel kui naistel võrdne – üks kolmele. See tähendab, et käesoleval ajal on mehed enam ohustatud vähki haigestumise poolt.
Teade Internetis : „Ma loodan, et me suudame peatada iseendale vähivii-ruse andmise“.
Fakt : Vähk ei ole viirus. Eksisteerivad vähesed viirused, millised võivad suurendada inimese riski haigestuda vähki, kuid vähk ise ei ole virulentne ega nakkav. Vähk kujutab enesest haiguste rühma, mida iseloomustab rakkude pidurdamatu vohamine ja nende „valede“ (organismi kontrolli alt väljunud) rakkude levikut organismis.
Ei ole ühtegi kindlat võimalust tuvastada, kust saab alguse see internetiin-formatsioon, kuid eksisteerivad mitmed saidid, mis pakuvad tervise ja ilu tooteid „ilma SLS-ta“ („SLS-free). Tsiteerides David Emery’d ja tema saiti Linnalegendid (Urban Legends) : „Huvi pakub asjaolu, et kõik need saidid on loodud mitmesuguste isiklikuks hoolduseks mõeldud looduslike vahen-ditega kaubitsevate võrgukompaniide  „sõltumatute distribjuutorite“ poolt. Faktiliselt pöördub enamik URL standardseid otsinguid  võtmesõnaga „lau-retfosfat Na“ tagasi ühe ja sama propagandaversiooni juurde“.
Peab olema ettevaatlik võrgu informatsiooni suhtes, eriti kui see on seotud tervisega. Kontrollige, kes on selle saidi valdaja ja veenduge, kuivõrd usal-dusväärsed on kasutatud allikad ning kahtluse korral – kontrollige infor-matsiooni.
©©   2000, ACS New Today. The American Cancer Society. All rights re-served.
 
CIR hoiatus Na lauretsulfaadi suhtes.
(CIR hoiatus on suunatud nimelt kuulduste levitajatele, mis selgub juba teksti esimestest lausetest. See tekst on minu poolt tõlgitud ja originaaliga võrreldud ning ta on toodud ära meie Foorum’il. Toon ta siin veel kord ära).
Internetis liikuv informatsioon tõstatab küsimuse SLS (Na laurilsulfaadi) ohutusest. Kosmeetiliste Toodete Koostisosade Ülevaate Perioodiline Väl-jaanne (CIR) viis läbi nimetatud koostisosa ohutust puudutava täieliku uuringu ja jõudis järeldusele, et see on ohutu.
CIR kui sõltumatu organisatsioon on loodud selleks, et vaadelda täies ula-tuses läbi ja hinnata kosmeetikas kasutatavate koostisosade ohutust (mär-kus – anda eksperthinnang). Vaadeldakse professionaalselt, eelarvamuste-vabalt ning tulemused publitseeritakse avalikult kättesaadavas kirjanduses.
CIR moodustas 7- liikmelise Avatud Grupi (Ekspertkomisjoni), mis koos-neb nahahaiguste, farmakoloogia, keemia ja toksikoloogia ala ekspertidest. Need sõltumatud teadlased ja arstid koostavadki ülevaateid.
Peab märkima, et Internetis ringlev informatsioon kasutab lühendit „SLS“ sünonüümina ka Na lauretsulfaadi kohta, mis on jällegi vale. Na laurilsul-faat ja Na lauretsulfaat on erinevad kemikaalid.
Järgnev informatsioon on saadud Kosmeetiliste Toodete Koostisosade Üle-vaatelt (CIR) nii Na lauretsulfaadi kui ka SLS (Na laurilsulfaadi) ohutuse kohta.
 
Na Lauretsulfaat (SLES) ja Ammoonium Lauretsulfaat.   
Diskussioon.
Na Lauretsulfaat  ja Ammoonium Lauretsulfaat kujutavad enesest kos-meetilisi pesemisvahendeid (detergente), millised avaldavad emulgeerivat toimet, kõrvaldades rasva ja mustuse nahalt ning juustelt. Grupp (Ekspertkomisjon) märkis, et need kaks koostisosa avaldavad ärritavat toimet silmadele ja/või nahale, mis on leidnud tõestamist loomkatsetes ja vabatahtlikega; seega võib esineda ärritusnähte ka neid koostisaineid sisaldavate toodete kasutamisel… Ärritav toime sarnaneb kõrvaltoimetega, mida avaldavad muud pesemisvahendid ja see toime tugevneb vahetult ainete kontsentratsiooni suurenemisega. Kuid ei Na ega ka Ammoonium Lauretsulfaadid ei andnud ebasoovitavat vastust mitte üheski muus toksiko-loogilises testis.
Järeldused.
Tunnustatakse, et Na ja Ammoonium Lauretsulfaadid võivad põhjustada silmade ja naha ärritust. Kuid kättesaadava informatsiooni alusel järeldab Grupp (Ekspertkomisjon), et Na ja Ammoonium Lauretsulfaadid on kahju-tud sellisel kujul, kuidas nad leiavad kasutamist kaasaegsetes kosmeetilistes vahendites.  
Na Laurilsulfaat (SLS) ja Ammoonium Laurilsulfaat.
Avaldatud Journal of American College of Toxicology, Volume 2, Number 7, pp. 127-181, 1983
Na Laurilsulfaat ja Ammoonium Laurilsulfaat – avaldasid ärritavat toimet „akna“ testis kontsentratsioonis 2 ja enam protsenti. Kontsentratsiooni suu-renedes suurenes ka ärritava toime aste. Ometi on ärritav toime mõninga-tes kosmeetilistes kompositsioonides (formulates – valemites) vähenenud. Mida kauem kestab koostisosade kontakt nahaga, seda suurem on ärritava toime tekkimise tõenäosus, mida võib kasutaja ka mitte märgata.
Kuigi Na Lauretsulfaat ei avaldanud kantserogeenset toimet loomkatsetes, ometi tõestati tema poolt esilekutsutavaid tõsiseid epidermaalseid muutusi hiirtel aine toimekohtades nahal. Need uuringud näitasid vajadust uurida tõsiselt tema võimalikku kasvajatekkelist mõju nahale. Märgitud Na Lauri-lsulfaadiga töödeldud rottide naha autoradiograafilisel uurimisel tõestati tema märkimisväärset sügavale nahasse tungimine. Märgiseid leiti juukse-karva folliiklites, mis näitab Laurilsulfaadi võimalikku kahjustavat toimet nendele.
Edasisest teatest selgus, et nii  1% kui 5% Na Laurilsulfaadi lahused kutsu-sid esile olulise hulga vinnlööbe tekkimise albiino-küülikute kõrvanaha töötlemisel. Neid kahte probleemi – võimalikku juuste kadu ja komedoo-nide teket – koos tõestatud ärritava toimega, tuleb arvestada kosmeetiliste preparaatide valemite koostamisel.
Lühiaegseks kasutamiseks mõeldud toodetes, millejärgselt toimub täielik vahendi mahaloputamine nahalt, on Na ja Ammoonium Laurilsulfaadid po-tentsiaalselt vähemohtlikud.
Järeldused.
 Na ja Ammoonium Laurilsulfaadid on ohutud vahendites, kui nad on nähtud ette lühiaegseks kasutamiseks sellele järgneva täieliku nahalt maha-loputamisega. Nahaga pikaaegses kontaktis olevates toodetes ei tohi nende koostisosade kontsentratsioon ületada 1%.
 
„Linna- (urbanistlike) legendide“ poolne vastus
[From : http//urbanlegends.about.com/science/urbanlegends/]
Mis asi on naatrium lauretsulfaat … ja miks temast nii kohutavaid as-ju räägitakse?
Dateline : 09/09/98 (Updated : 04/21/99)
By David Emery
Viimane hirmus hoiatus, mis ringleb Võrgus koos selle omapoolse populariseerimise nõudega, annab teada, et sünteetiline kemikaal Na lauretsulfaat, mida leidub firmade margitoodete šampoonides, kutsub esile vähki.
Sellistele teadetele on tüüpiline allkirjade ja seda näidet kinnitavate viidete puudumine.
[UUENDUS : Sellistele teadetele (chain letters : sarikirjadele) on iseloo-mulik võltsitud allkirja lisamine pärast teadaande enda esmase publitseeri-mise fakti: keegi lisab teadaandele autoriteetselt kõlavad tiitlid, mis muu-tuvad automaatselt teksti alalisteks koostisosadeks. Niipalju, kui ma suutsin kindlas teha, hakkas nimi „Michele Hailey“ figureerima teadaande versi-ooni all alates septembrist 1998.a., s.o. umbes kaks kuud pärast seda, kui nägi ilmavalgust teate originaalne versioon „ilma allkirjata“. „Allkirjasta-tud“ versioon ületas oma populaarsuselt kiiresti originaali, kuid Hailey eitab oma autorsust selles kirjutises esineva teadaande väljatöötamisel, mis avaldati 20. oktoobril 1998.a. Daily Tennessean’is] (vt. siin).
Sellised teadaanded lõpevad tavaliselt lausega „See ei ole kettkiri“, kuid seda nad nimelt just ongi. Nagu te näete, on eesmärgiks mitte informeeri-mine, vaid hirmutamine :
Subject : FW : SHAMPOO ALERT!!!  MUST READ!!! Importance : HIGH
Teema : FW : TÄHELEPANU!!! ŠAMPOON (või : ettevaatust, šam-poon)!!!  LUGEDA!!!
Tähtsus : Kõrge.
Ja edasi : Kontrollige koostisosade nimekirja teie šampooni etiketil ning veenduge, kas seal leidub naatrium lauretsulfaadi nimelist ainet, või lihtsalt SLS-i. Seda ainet leidub enamikus toodetavates šampoonides, mida tootjad kasutavad seepärast, et ta moodustab palju vahtu ning on tegelikult – odav aine. KUID fakt on see, et SLS-i kasutatakse garaažide põrandate pese-miseks, kuna see aine on väga tugevatoimeline. On tõestatud, et see aine võib kutsude esile vähki kauaaegsel kasutamisel ja see ei ole enam nali.
Hästi, ma tulin koju ja kontrollisin oma šampooni (Vidal Sasoon), milles seda ainet ei olnud, kuid teistes, nagu Vo5, Palmolive, Paul Mitchell, the new Hemp Shampoo from Body Shop jm. oli ta olemas. Esimese koos-tisainena oli Carol’s Herbal Essencis (s.t. et ta oli  seal üks prevaleerivaid koostisosi) loetletud Na lauretsulfaat. (Samamoodi leidus teda Revlon Shampoo’nis Flex). Ma helistasin ühesse neist firmadest… ma hoolin oma tervisest… Mu Jumal! Ma olen kasutanud Colgate’d oma sünnist saadik, ja kui maailm on selline, siis me sureme ja üsna pea… Uuringud näitasid, et 1980-ndatel oli vähki haigestumise risk 1 : 8000, nüüd 1990-ndatel võib vähki haigestuda iga kolmas… ma loodan, et suudame peatada iseendale vähi viiruse andmise… pärast eelpooltoodu lugemist teavitage sellest võimalikult suurt hulka inimesi, see ei ole kettkiri, see puudutab meie ter-vist… - just selline on lõik Internetis avaldatud tekstist, millest on jutt ja mille on  oletatavasti allkirjastanud Pennsylvania Ülikooli Tervise Süstee-mi Tegevsekretär Michelle Hailey, (Micelle Hailey, Executive Secretary, Universiti of Pennsylvania, Health System).
Kommentaare ja selgitusi miljonitele inimestele andsid sellised orga-nisatsioonid kui CTFA, CIR, American Canser Society jm.
……………………………………………………………
Paljud minu poolt läbi vaadatud (Interneti) leheküljed olid prügistatud eksitusse viivate vigaste väidete ja otsese valega. Ühel leheküljel väide-takse isegi seda, et „1993.a. registreeriti SLS ja SLES juhtivate faktoritena laste nägemisvõime kaotamise põhjuste hulgas.“ Teisel leheküljel on too-dud ära viide šarlatani saidile, kes ravib vähki. Mõnedel juhtudel viitavad tekstid seaduslikele meditsiinilistele uuringutele, kuid teevad seda sega-dusse viival moel, sundides mõtlema, et uuringud näitasid rohkem, kui tegelikult tehtud oli… Ei pane imestama, et ringlev informatsioon moondub aja jooksul koletislikult. Näiteks väidab üks värskemaid variante, et Na lauretsulfaadi kasutatav lühend tähendab tegelikult „KAVAL“, („SLY“), mis on topelt ekslik väide, sest õige lühend on SLES, mitte SLS.
Küsimus : Mida teie arvate, kas võis kettkirja publitseerimine olla sihilik, et hirmutada inimesi ja sundida neid kasutama teisi tooteid (peale…) ?
Vastus : Ma kahtlustan sellist võimalust, kuid seda ei ole võimalik kindlalt teada ja ma ei suuda seda tõestada. Lisaks on teada juhtumeid, kui keegi võib sellisele materjalile sattuda juhuslikult ja oletades selle õige olevat ta-hab uut teavet süüdimatult teiste inimestega jagada.
Küsimus : Kas te tõesti usute, et selline asi võis aset leida?
Vastus : Ei, teps mitte.
P.S. Vanasõna „Kus suitsu, seal tuld“ võib leida kinnitust ka siin. Sel ajal, kui hoiatavad „faktid“ Na lauretsulfaadi kahjulikkuse kohta osutusid peaaegu täielikult valedeks, võib personaalseks hoolduseks mõeldud name-brand’ide koostises olla ju muid ohtlikke aineid.
Täiendav informatsioon :
  • Personal Care and Cosmetic Products May Be Carcinogenic Synop-sized as one of the „Top 25 under-reported stories of 1997“ (Perso-nal Care products that American consumers believa are safe are often contaminated with carcenogenics. Sources : „To Die For,“2/17/97, and „Take a Powder,“ 3/3/97, both by Joel Bleifuss in In These Ti-mes.)
  • Report on carcinogens                                                               From the National Toxicological Program
  • FDA guidelines for inspection of cosmetic products                 „Non-binding“ reference material for investigators                                                                   
 
Kasutatud kirjandus (Partial List of Sources) :
8th Annual Report on Carcinogens (1998). National Toxicology Program. URL: http://ntp-server.niehs.nih.gov/Main_pages/NTP_8RoC_pg.html     (1 Sep. 1998)
„Cancer Death Rates Dropping“. ABCNews.com/Reuters, 12 Mar. 1998. URL : http://www.abcnews.com/sections/living/DailyNews/cancer0312 . html (7 Sep. 1998).
Clayton, R.M., et al. (1985). „the Penetration of  Detergents into Adult and Infant Eyes“. Food and Chemical Toxicology 23.2 (Feb. 1985): 239-246.
Hope, J. „Abscence of Chromosome Damage in the bone marrow of rats fed detergent actives for 90 days.“ Mutation Research 56.1 (Sep. 1977): 47-50.
Material Safety Data Sheet for Sodium Dodecyl Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate). URL: http://www.vwrsp.com/ (1 Sep. 1998)
.“New Report on Declining Cancer Incidence and Death Rates…“ National Cancer Institute Press Release, 12 Mar. 1998. URL: http://rex.nci.nih.gov/ massmedia/ pressreleases/deathrate.html (7Sep. 1998.
UMCP Partial List of Teratogenes (1995). University of Mariland. URL: http://www.inform.umd.edu/DES/ch/terat.html (4 Sep. 1998)
Winter, Ruth. A Consumer’s Dictionary of Hosehold, Yard and Office Chemicals. New York : Crown, 1992.
Kasutatud lühendid :
JACT         Ameerika Toksikoloogia Kolledži Ajakiri (the Journal of the America College of Toxicology).
SLS            naatrium laurilsulfaat (Sodium Lauryl Sulfate).
SLES         naatrium lauretsulfaat (Sodium Laureth Sulfate).
CIR                     Kosmeetiliste Toodete Koostisosade Ülevaate Perioodiline Väljaanne (Cosmetic Ingredient Review).
CTFA        Kosmeetiliste,Tualetttarvete ja Lõhnaainete Ühendus (Cosme-     tic, Toiletry & Fragrace Assotiation).
FDA           Toiduainete ja Ravimite Kvaliteedi Sanitaarse Järelevalve                    Valitsus.
ACS           Ameerika Vähi Ühing (American Cancer Society).
URL          püsilink.

Tagasi