Pronksi 7/9, Tallinn, 10124, Eesti, Telefonid: 6 777 367, 55 26 057


est
rusfin
Te asute:
ANDMEKAITSETINGIMUSED

Olete mirra24.ee kodulehel, mida opereerib Leena-Mireks OÜ. Me hindame Teie privaatsust, sest tahame kaitsta Teie isikuandmeid. Palun lugege korralikult läbi andmekaitsetingimused.

Vastutav töötleja:
Leena-Mireks OÜ ettevõtte aadress on Pronksi 7/9, 10124, Tallinn, Harjumaa, reg. nr. 10905127, leena @mirra24.ee, t.5526057

Vastutav isik:
Marina Iljina, Pronksi 7/9, 10124, Tallinn, personaal@mirra24.ee, t.53482221

Informatsiooni kogumine
Kodulehel kogutakse Teie kohta informatsiooni ainult siis, kui Te teete tellimuse. Tellimise ajal palume Teil edastada meile mõningast personaalset informatsiooni:
- Teie nime
- telefoninumbri
- e – posti aadressi
- transpordiaadressi, kui vallite kulleritarnet
Seda infot kasutame vaid selleks, et aidata täita Teie tellimusi, et suhelda Teiega emaili või telefoni kaudu tellimuse täitmise osas. Kui tellimuse täitmise protsessis tekib probleeme, võime kasutada Teie andmeid, et saaksime Teiega ühendust võtta.

Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:
1. Te võite oma nõusoleku igal ajal ilma mõjuva põhjuseta tagasi võtta. Taotlus võib olla seotud konkreetse töötlemise eesmärgiga, näiteks nõusoleku tagasivõtmine turundusteabe saamiseks, või kõikide töötlemise eesmärkidega. Kui võtate oma nõusoleku tagasi seoses kõikide töötlemise eesmärkidega, kustutatakse teie andmeid ja enam edaspidi ei töödelda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid.
2. Teil on õigus igal ajal ilma mõjuva põhjuseta nõuda, et teie andmed kustutatakse. Andmete kustutamise taotlus ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid. Andmete kustutamine tähendab, et kodulehelt Teie andmeid kustutatakse ja enam edaspidi ei töödelda.
3. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist nii ajaliselt kui ka ulatuselt. Edasi toimime me teie soovi kohaselt. Selline taotlus ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid.
4. Teil on õigus igal ajal nõuda, et me teie isikuandmeid parandaksime või korrigeeriksime.
5. Teil on õigus igal ajal nõuda meilt teavet selle kohta, millises ulatuses me teie isikuandmeid töötleme.
6. Alates hetkest, kui oleme saanud kätte kõik teie päringud meie rakendatud meetmete kohta, on meil kohustus teid hiljemalt kuu aja jooksul teavitada. Isikuandmetega seotud teated Teil on võimalik saata meile isikuandmetega seotud teateid ja taotlusi, kasutades selleks vabalt valitud kanalit: e-posti aadress: personaal@mirra24.ee posti teel: Leena – Mireks OÜ, Pronksi 7/9, 10124, Tallinn, Harjumaa Mirra esindus.

Andmetöötluse usaldamine kolmandatele osapooltele
Leena-Mireks OÜ võib usaldada isikuandmete töötlemise äripartneritele, kui see on vajalik tehingute tegemiseks, näiteks kauba saatmiseks. Kasutajate isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele mitte mingitel muudel eesmärkidel kui käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud, mis tähendab eelkõige seda, et neid ei jagata kolmandate osapooltega turundusmaterjalide edastamise eesmärgil. Kodulehe kasutajate isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu. Isikuandmete säilitamise tähtaeg E-kaubanduse eesmärkidel säilitatakse Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kauba tarneaadress, ostuajalugu (soetatud kaup, selle hind jms) 7 (seitse) aastat alates Teie viimasest ostust meie Veebipoes.